Archive for the ‘Mądrość i nostalgia społeczna’ Category

postheadericon Sklep monitoring AHD

W dzisiejszych czasach monitoring w sklepie to podstawa. Większość sklepów w naszym kraju co miesiąc musi liczyć się ze stratami związanymi z drobnymi kradzieżami na kilka tysięcy złotych. Koszty te jednak są znacznie wyższe w przypadku sklepów, które nie inwestują w monitoring. W takich sklepach złodzieje czują się wspaniale i bardzo chętnie dokonują kradzieży. Skoro nie ma kamer to nic ich przecież nie powstrzyma, a na pewno nie szczupła ekspedientka pracująca w sklepie. Warto więc zainwestować w wysokiej jakości monitoring AHD, dzięki któremu znacząco obniżmy koszty związane z drobnymi kradzieżami w naszym kraju. Sklep monitoring AHD nie tylko zaoferuje nam najwyższej jakości system monitoringu, ale również wesprze nas fachową wiedzą. Większość z nas kompletnie nie zna się przecież na systemach monitoringu, więc tym bardziej warto skorzystać z pomocy fachowej i doświadczonej obsługi, która od kilku lat zajmuje się sprzedawaniem najlepszych systemów monitoringu dostępnych w naszym kraju. 

postheadericon KONCEPCJA MĄDROŚCI OBIEGOWEJ

Pierwszym warunkiem zrozumienia współczesne­go życia gospodarczego i społecznego jest jasny pogląd na zależność między wydarzeniami a poję­ciami, które je tłumaczą. Wydarzenia i pojęcia te żyją bowiem odrębnym życiem i chociaż może się wydawać, że w podobnym sformułowaniu tkwi sprzeczność, zdolne są przez dość długi okres czasu toczyć się niezależnym trybem.Przyczyny tego łatwo dociec. Gospodarka, tak jak inne przejawy życia społecznego, nie przystaje do prostego, spoistego wzorca. Wręcz przeciwnie, często wydaje się bezładna, prymitywna i nielo­giczna. Ale człowiekowi potrzebne jest wyjaśnie­nie czy wytłumaczenie zjawisk gospodarczych. Ani ludzka ciekawość, ani jego własne ja nie pozwala mu trwać w błogiej nieświadomości czegoś, co tak blisko dotyczy jego życia.

postheadericon ZJAWISKA SPOŁECZNE I GOSPODARCZE

Mówcy rzadko kiedy oczerniają potęgę go­spodarczą businessmana na terenie Amerykańskiej Izby Handlowej. Na trybunach AFL-CIO skłonni są natomiast utożsamiać postęp społeczny z silnym ruchem związkowym. Ale być może najważniejsze jest to, że ludzie najchętniej aprobują poglądy, któ­re najlepiej rozumieją. Jak już stwierdziliśmy, zja­wiska gospodarcze i społeczne są złożone i trudne do pojęcia. Dlatego niczym tonący brzytwy czepia­my się poglądów dla nas zrozumiałych. Jest to pod­stawowy przejaw nienaruszalności praw. Bo nie­naruszalności prawa do rozumienia pilniej się strze­że niż wszelkiego skarbu. Dlatego też ludzie często­kroć z zaciekłością podobną fanatyzmowi religij­nemu bronią tego, czego się tak pracowicie wyuczy­li.

postheadericon POGARDLIWA POSTAWA

Obeznanie może zrodzić postawę pogardliwą w pewnych dziedzinach zachowania ludzkiego, lecz na gruncie poglądów społecznych jest probierzem tego, co mile widziane.Ponieważ obeznanie tak wyraźnie decyduje o  tym, co jest miłe, poglądy mile widziane cechuje wielka stałość. Bardzo łatwo jest je przewidzieć. Dla wygody nadamy nazwę poglądom zawsze sza­nowanym ze względu na to, że przypadają do gustu. Nazwa taka powinna kłaść nacisk na tę łatwość przewidywania. Będę odtąd mówił o tych poglą­dach jako o mądrości obiegowej.Mądrość obiegowa nie stanowi właściwości żad­nego ugrupowania politycznego. W bardzo wielu współczesnych kwestiach społecznych, jak przeko­namy się czytając ten esej, jednomyślność jest olbrzymia.

postheadericon PROBLEM MĄDROŚCI

Jednocześnie w wyższych sferach wyznawców mądrości obiegowej oryginalność pozostaje czymś niezwykle pożądanym w sensie abstrakcyjnym. I znowu mądrość obiegowa często zastępuje wła­ściwą oryginalność żarliwym opowiadaniem się za oryginalnością.Jak już stwierdzono, probierzem mądrości obie­gowej jest to, że można ją łatwo zaakceptować. Zyskuje aprobatę tych, którym się ją głosi. Wiele przyczyn składa się na to, że ludzie lubią słuchać tego, z czym się zgadzają. Podbudowuje to własne ja: człowiek czerpie zadowolenie ze świadomości, że inni, sławniejsi ludzie dochodzą do tych samych co on wniosków. Słysząc to, w co wierzy, sam się w swojej wierze utwierdza.

postheadericon GŁOSZENIE MĄDROŚCI OBIEGOWEJ

Wie, że ktoś podziela jego zapatrywania — że nie pozostał samotnie w ty­le. A poza tym słuchanie tego, co się aprobuje, za­spokaja apostolski instynkt głoszenia prawdy. Ozna­cza, że inni też słuchają i dzięki temu stopniowo się nawracają.Głoszenie mądrości obiegowej jest w pewnej mierze obrzędem religijnym. Jest aktem afirmacji, tak jak czytanie na głos Pisma św. czy chodzenie do kościoła. Kierownik przedsiębiorstwa słuchają­cy podczas bankietu mowy na temat trwałych zalet wolności inicjatywy prywatnej jest już o nich prze­konany, podobnie jak innii słuchacze, i wszyscy czują się pewni swoich zapatrywań. Właściwie chociaż winien zachować pozory skupionej uwagi, nie musi nawet wcale słuchać tego, co się mówi.

postheadericon POZORY SKUPIONEJ UWAGI

Właściwie chociaż winien zachować pozory skupionej uwagi, nie musi nawet wcale słuchać tego, co się mówi. Zjednuje sobie jednak bogów poprzez uczestnictwo w obrzędzie. Skoro był obecny, słuchał z uwagą i bił brawo, może odejść z uczuciem, że system go­spodarczy jest nieco lepiej zabezpieczony. Uczeni biorą udział w posiedzeniach naukowych, aby wy­słuchać, jak ktoś w eleganckiej formie przedstawia to, o czym wszyscy już przedtem słyszeli. I znów nie jest to obrzęd bez znaczenia, gdyż ma na celu nie tyle przekazanie wiedzy, ile pochwałę nauki i uczonych.