AURA RODZINY

Otacza je aura rodziny zgromadzo­nej wokół ogniska domowego, pracującej pilnie pod kierunkiem nie jakiegoś surowego majstra, ale spra­wiedliwego rodzica. Jeśli spojrzymy na nie pod tym kątem, ich wady istają się zaletami. Cenimy topor­ność — dobrze jest móc odnaleźć ślady dłuta rzeź­biarskiego czy palców garncarza. W surowości i od­pychającym wyglądzie tkwi piękno. A ten, kto nie potrafi tych walorów docenić, jest prostakiem.W Stanach Zjednoczonych to zainteresowanie rze­miosłem rzadko rodzi hasła powrotu do rękodzielni- c wa. Zgadzamy się, przynajmniej w skrytośd. że jest ono kosztowne, mało wydajne i że z natury swej me bardzo się opłaca. Polecamy natomiast en­tuzjastycznie produkcję rzemieślniczą innymi ludom lepiej przystosowanym do ubóstwa.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!