BIERNA OBRONA

Dla Ricarda i jego bezpośrednich następców olbrzymie dochody właścicieli ziemskich i kapitalistów wynikały z nieuniknionego stanu rzeczy. Można by dążyć do zmiany, ale tylko za ewentualną cenę obalenia systemu i znacznego pogorszenia losu wszystkich, nie wyłączając bied­nych. Była to zasadniczo obrona bierna. Z czasem (i w miarę jak narastał niepokój) argumenty na rzecz nierówności stały się o wiele bardziej funk­cjonalne. Niezakłóconą radość z dochodu uznano za ważny bodziec. Wysiłek, do jakiego skłania, oraz pomysłowość spowodują wzrost produkcji, a zatem wzrost korzyści dla wszystkich. Za niemal równie ważną zaczęto uważać nierówność jako czynnik akumulacji kapitału. Gdyby dochód dzielono mię­dzy wielu, byłby w całości wydawany.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!