BUDOWA ZARODKÓW

Niemałe znaczenie dla wnioskowania o pokrewieństwie zwierząt ma porównywanie budowy zarodków. Dawno już zauważono, ze rozwijające się zarodki różnych zwierząt zwykle mniej się różnią między sobą niż osobniki dorosłe. Opierając się na tym spostrzeżeniu znako­mity zoolog Ernst Haeckel sformułował około stu lat temu „prawo biogenetyczne”, które głosiło, że rozwój osobnika jest krótkim powtó­rzeniem przeszłości szczepu. Prawo Haeckla wykorzystano szeroko do wnioskowania o pokrewieństwach zwierząt, wiele jednak hipotez zbudowanych na tej podstawie musiano potem odrzucić. Obecnie wię­kszość badaczy nie zgadza się z prawem Haeckla, uważając je za nie­zgodne z rzeczywistością, mimo to jednak rozwój zarodkowy jest w dal­szym ciągu wykorzystywany do stwierdzania podobieństw grup zwie­rzęcych. Jest bowiem faktem, że w budowie zarodków stwierdza się często uderzające podobieństwa będące dobrymi dowodami wspól­nego pochodzenia, gdyż spełniają one wymagania homologii.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!