DOBRE OKRESY

Niektóre dobre okresy przedłużały się. Przez z górą sto lat w Anglii późnego średniowiecza — mniej więcej od roku 1380 do 1510 — robotnicy, a w każdym razie biegli w swej sztuce rzemieślnicy zdawali się przeżywać okres znacznego dobrobytu. Ale jak zawsze przedtem, dobre czasy znów się skończyły; u schyłku XVI wieku siła nabywcza rzemieślnika zmalała o więcej niż połowę. Pozosta­ła niska w chaosie wojny domowej i później długo jeszcze postęp jej był chwiejny. A potem, w po­czątkach ubiegłego stulecia, zarobki rzemieślników zaczęły iść w górę i proces ten, z nieznaczną prze­rwą, trwa do dzisiaj. Zarówno ta wiekowa stagnacja, jak i zmiana miały swoje przyczyny. Wydajność gospodarki opartej na rolnictwie i chałupnictwie była z natury ograniczona. A przed pojawieniem się państwa na­rodowego każdą nadwyżkę, którą dałoby się zgro­madzić, mogli zagrabić zbrojni łupieżcy i ona to w istocie mogła przyciągnąć ich uwagę.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!