DWA PLANY MATAMERII

Lancetnik i kręgowce mają dwa zasadnicze plany metamerii. Je­den z nich obejmuje szpary skrzelowe, drugi narządy ruchu. Układy te są od siebie niezależne, a anatomowie porównawczy zadali sobie wiele trudu usiłując skorelować metamerię szpar skrzelowych z meta- merią tułowia. Wydaje się dziś, że te wysiłki były skazane na niepo­wodzenie, gdyż zapewne nigdy nie było zwierzęcia, u którego te dwie metamerie układałyby się harmonijnie. Metameria skrzeli jest znacz­nie starsza, występuje u jelitodysznych i u osłonie, a być może istniała również u niektórych wymarłych szkarłupni. Metameria układu ruchu występuje tylko u lancetnika i u kręgowców, nie mają jej nawet osłonice. Gdy u odległych przodków kręgowców i lancetnika pojawił się podział mięśni na odcinki, był on niezależny od metameryzacji gardzieli, przy­puszczalnie nie obejmował początkowo przedniej okolicy ciała. Póź­niejsze współistnienie dwu schematów metameryzacji w tym samym organizmie zmuszało do wtórnej harmonizacji, która jednak nigdy nie osiągnęła wyraźnej perfekcji.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!