EKONOMIA A TRADYCJA ROZPACZY

Ekonomia, nie całkiem przypadkowo, stała się pizedmiotem gruntownych badań w ważnym punk­cie zwrotnym dziejów człowieka Zachodu, a mia­nowicie wówczas kiedy bogactwo społeczności na­rodowych zaczęło po raz pierwszy wykazywać stałą i upartą tendencję do wzrostu. Tę zmianę, która w krajach rozwiniętych, takich jak Anglia i Ho­landia, nastąpiła w ciągu XVIII stulecia, trzeba za­liczać do doniosłych wydarzeń w historii świata. „Od najdawniejszych czasów, jak wskazują prze­kazy powiedzmy, od dwu tysięcy lat przed Chry­stusem aż do początków XVIII wieku — poziom życia przeciętnego mieszkańca cywilizowanych ośrodków kuli ziemskiej nie ulegał bardzo wyraź­nym zmianom. Z pewnością bywały czasy lepsze i gorsze. Epidemie, głód i wojny. Złote interludia.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!