EWOLUCJA ŁAŃCUCHOWA

Wzrost sprawności w pobieraniu pokarmu łączy się ze wzrostem aktyw­ności zwierzęcia, ten zaś stoi w związku z rozwojem układu nerwowego narządów zmysłów. Zależności tych procesów stanowią piękny przy­kład charakterystycznej cechy procesu ewolucji, jaką jest wzajemne przyspieszanie się zmian, które może wyzwolić daleko idącą przebu­dowę organizmu. W dalszych rozdziałach tej książki znajduje się wiele innych przykładów tego zjawiska, które można nazwać ewolucją łań­cuchową przez analogię do reakcji łańcuchowych w fizyce jądrowej. Dobór naturalny, eliminując osobniki gorzej przystosowane do środowiska, działa najczęściej w kierunku stabilizującym obecny stan gatunku, gdyż organizmy pozostają na ogół w harmonii ze swym oto­czeniem.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!