GATUNKI ODLEGŁE

Jeśli na tej samej płytce galarety znajdą się np. roztwory tego samego enzymu, pochodzące od różnych zwierząt, często enzymy o różnym pochodzeniu różnią się nieco szybkością wędrówki. Metodę tę stosuje się zwykle do osobników należących do rozmaitych populacji jednego gatunku, lub do badań pokrewieństw gatunków blisko siebie stojących. Przy badaniu gatunków odległych od siebie najcenniejsze rezultaty uzyskuje się porównując kolejność aminokwasów w białku. Zdobycie takich danych jest jednak kosztowne i czasochłonne. Kryteria podobne do stosowanych w morfologii można również zastosować do przebiegów w czasie procesów, złożonych z prostszych wydarzeń. Tak np. przeobrażenie larwy płaza w zwierzę doskonałe składa się z wielu etapów. Najpierw dostrzega się zmiany w aktywności przysadki mózgowej, z kolei komórki tarczycy tworzą i gromadzą, a później wydalają wydzielinę. Następnie kończyny szybko się wydłu­żają i rozrastają się płuca itd. Kolejne następstwo tych zjawisk i ich wzajemna zależność są tak charakterystyczne, że można stwierdzić, iż przeobrażenie płazów jest złożonym procesem o szczególnym prze­biegu, co wskazuje na jego homologię w obrębie całej gromady.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!