GŁÓWNA TRUDNOŚĆ

Główna trudność stojąca przed organizmami osiadłymi to koniecz­ność znalezienia dla każdego pokolenia powierzchni, na której można by się osadzić. Nie jest to wcale łatwe wobec ostrej konkurencji o każde dogodne miejsce. Druga trudność to uchronienie się przed pożarciem. Problem pierwszy rozwiązuje występowanie w rozwoju swobodnie pływających larw, zdolnych do odszukania odpowiedniego podłoża. Wielkie znaczenie ma również często występująca u zwierząt osiadłych zdolność do rozrostu przez pączkowanie i do tworzenia kolonii. Oso­bnik, który zdołał się usadowić na fragmencie podwodnej skały szybko i sprawnie opanowuje całą stojącą do dyspozycji powierzchnię na dro­dze rozmnażania bezpłciowego, nieraz też aktywnie uciska, spycha lub obrasta inne konkurujące o miejsce organizmy. Wskutek niebezpieczeństwa pożarcia wśród zwierząt osiadłych prze­żywają tylko gatunki mające zdolność do pasywnej lub aktywnej ob­rony; okryte pancerzami i skorupami, niesmaczne, trujące lub parzące.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!