GODNY UWAGI U LANCETNIKA

Godny uwagi jest u lancetnika sposób wybiegania nerwów z cewki nerwowej. Zarówno u lancetnika, jak u minoga w każdym odcinku ciała cewkę opuszczają dwa nerwy po stronie grzbietowej i dwa po stronie brzusznej. Rozmieszczenie włókien czuciowych i motorycz- nych w nerwach jest u obu zwierząt takie same. U żuchwowców, które omawiane są w następnych rozdziałach, nerwy segmentalne wybiega­jące z rdzenia uległy pewnym modyfikacjom, elementy układu takiego, jaki charakteryzuje nerwy rdzeniowe lancetnika i minoga da się jednak odszukać również i u nich (nie wyłączając człowieka) wśród nerwów mózgowych. Istnienie tego rodzaju uderzających podobieństw w bu­dowie ciała, którym towarzyszy występowanie identycznych procesów w czasie rozwoju zarodkowego, świadczy o tym, że kręgowce i lancetnik wywodzą się od odległego w czasie, wspólnego przodka. W budowie tych zwierząt istnieje jednak także wiele poważnych różnic dowo­dzących, że wspólny przodek różnił się zarówno od kręgowców, jak i od lancetnika.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!