IMPONUJĄCE ROZRYWKI

Jedna z bardziej imponujących rozrywek polegała na tym, że na rozkaz szejka kilku wier­nych wyznawców po kolei wprawnie odbierało so­bie życie. Przedtem i zawsze potem bezwzględne posłuszeństwo sprawiało podobną przyjemność tym, którzy mogli nim rozporządzać. Bogactwo by­ło najskuteczniejszym sposobem zapewniania sobie posłuszeństwa. Natomiast — i tak pewnie było w przypadku al-Kahf — nie zawsze zaskarbiało panu miłość tych, którzy posłuszeństwo okazywali.W każdym razie ten rodzaj służby wymaga za­stępu odpowiednio posłusznych czy służalczych lu­dzi. Wyczerpanie się tego zasobu w nie mniejszym stopniu niż utrata samego bogactwa może pozba­wić bogaczy ich prerogatyw. Wzrost pewności i do­chodów mniej zamożnych Amerykanów wydatnie uszczuplił — a w wielu dziedzinach wręcz zlikwi­dował — klasę służalców.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!