INNE ARGUMENTY

Ale jeśli płynie zwartym strumieniem do kieszeni bogaczy,ci jego część niewątpliwie zaoszczędzą i zainwe­stują.Wysuwano też inne argumenty. Nadmierna rów­ność prowadzi do uniformizmu kulturalnego i mo­notonii. Muszą być bogacze, żeby miał kto odpo­wiednio subwencjonować oświatę i sztukę. Równość ma posmak komunizmu, a więc ateizmu, jest zatem podejrzana z duchowego punktu widzenia. Tak czy inaczej, nawet Rosjanie uznali egalitaryzm za nie­osiągalny. Wreszcie, dowodzą, dzięki podatkowi do­chodowemu osiągnęliśmy rzeczywistą albo (zależ­nie od mówcy) zgoła nadmierną równość. W przy­szłości należy zmierzać do przywrócenia odpo­wiedniego stopnia nierówności przez dobrze po­myślane ulgi podatkowe w grupie wyższych do­miarów.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!