INNE EWENTUALNOŚCI

Tak np, jeśli dobór będzie popierał zwiększenie rozmiarów ciała u pewnego gatunku antylop, gdyż osobniki duże szybciej uciekają przed drapież­nikami, to po doprowadzeniu do pewnej zmiany może natrafić na przeciwdziałanie ze strony innych czynników doboru — gdyż osobniki duże potrzebują więcej pokarmu, a przez to mogą być w pewnych warunkach upośledzone. Skoro zaś warunki życia w poszczególnych latach są różne, przeto dobór będzie wywierał w kolejnych latach dzia­łania przeciwstawne. Możemy powiedzieć, że pomiędzy przeciwstaw­nymi tendencjami doboru istnieje sprzężenie zwrotne ujemne. Siły odchylające organizm od stanu wyjściowego zostają zrównoważone przez siły działające w kierunku przeciwnym. Może wreszcie zajść trzecia ewentualność. Dobór modyfikujący wywoła powstanie sił działających w tym samym kierunku, a więc połączonych sprzężeniem zwrotnym dodatnim. Tak np. gdy pewien gatunek prakręgowca przewyższył inne sprawnością zdobywania po­karmu, to uzyskał równocześnie możność zwiększenia wydatków ener­getycznych

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!