JELITODYSZNE I SZKARŁUPIE

Grupę jelitodysznych (Enteropneusta) tworzy kilkadziesiąt gatunków dziwnych, robakowatych zwierząt, których ciało jest podzielone na trzy odcinki: żołądź, kołnierz i tułów. Organizmy te wykazują pewne podobieństwo do kręgowców. Ich wczesny rozwój przebiega w sposób zbliżony do tego, który widzimy u lancetnika i osłonie, występują u nich szpary skrzelowe, stanowiące komunikację między jelitem i śro­dowiskiem otaczającym. Szkarłupnie różnią się ogromnie od kręgowców, o możliwości pokrewieństwa świadczy tylko rozwój oraz występowanie w rozwoju larwy, której ciało, podobnie jak ciało jelitodysznych, podzielone jest na trzy odcinki.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!