KAŻDA ŻYWA KOMÓRKA

Oprócz podłużnego pasma na tułowiu komórki zmysłowe leżą w kanałach lub powierzchownie na głowie ryby . W okolicy skroniowej u wszystkich kręgowców znajduje się złożony narząd, tzw. błędnik, w którym miesz­czą się takie same komórki jak te, które u zwierząt wodnych występują w linii bocznej. Błędnik jest wypełniony cieczą — endolimfą, otacza go płyn podobny — perilimfa. Bezwładność endolimfy powoduje, że przy ruchach głowy płyn porusza się w stosunku do ściany błędnika i drażni delikatne komórki zmysłowe. Dzięki temu organizm orien­tuje się w ruchach własnego ciała. Płyny błędnika drgają także pod wpływem fal głosowych. Wówczas inne grupy podobnych komórek zostają podrażnione, przez co mózg otrzymuje informację o jednak, że w receptorach tych mieszczą się komórki podobne do tych, jakie odbierają bodźce w błędniku, możemy przypuszczać, że rozma­itość i bogactwo wrażeń odbieranych za ich pośrednictwem przez kręgowce wodne są ogromne. Przekonano się zresztą, że receptory skórne — przynajmniej u niektórych ryb — są wrażliwe nie tylko na bodźce mechaniczne, lecz również na drobne wahania potencjału elektrycznego. Każda żywa komórka wytwarza potencjał elektryczny, toteż zdolność dostrzegania drobnych jego wahań może przynosić zwierzętom wodnym bardzo cenne informacje o otoczeniu.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!