KAŻDE SPOŁECZEŃSTWO

Co za tym idzie, chociaż cenimy sobie absolu­tną wierność utartym poglądom, nigdy głośno tego nie obwieszczamy.) Mało jest ludzi, z których nie ma żadnego pożytku, wyznawca mądrości obiegowej się do nich nie zalicza. Każde społeczeństwo winno się zabezpieczać przed zbyt łatwym przepływem idei. W dziedzinie interpretacji zjawisk społecznych wielka ilość nowinek intelektualnych, gdyby wszy­stkie je traktować poważnie, byłaby katastrofal­na. Ludzi zachęcano by do takich czy innych dzia­łań; życiu gospodarczemu i politycznemu brakowa­łoby stabilizacji i steru. W krajach komunistycz­nych stałość poglądów i celów społecznych osiąga się dzięki jedności panującej doktryny polityczno- -społecznej.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!