KWESTIA PRZYPADKU

Kwestią czystego przypad­ku będzie wówczas to, czy na stanowiska wybie­rze się bądź wyznaczy tępaków, czy też odpowied­nich ludzi. Najnowsze doświadczenia zdają się jed­nak wskazywać, iż groźniejszy jest ten rodzaj brą- zownictwa, w którym element pomysłowości, acz na ogół obecny, jest stosunkowo skromny. A teraz zajmę się drugim rodzajem brązownictwa — brązownictwem samorzutnym.Samorzutnie brązowi się zawsze kogoś, kto już jest ośrodkiem ogólnego zainteresowania. Być może zasłużył sobie na pewne uznanie dokonując czegoś ważnego i trudnego w ściśle określonej dziedzinie społecznej działalności. Albo dobrze się w tej dzie­dzinie zapowiada, albo, co zdarza się częściej, objął właśnie urząd publiczny, zrobiwszy uczciwą karie­rę prywatną. Wtedy odbywa się brązowienie.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!