LANCETNIK

Budowa lancetnika jest w istocie ogromnie podobna do budowy krę­gowca. Wzdłuż ciała przebiega struna grzbietowa, nad nią leży system nerwowy, będący podobnie jak u kręgowców rurką pochodzenia na­błonkowego. Przedni odcinek jelita przebity jest szeregiem otworów pełniących te same funkcje, jakie spełniają szpary skrzelowe larwy minoga. Nabłonek wyścielający dolną powierzchnię gardzieli tworzy rowek; jest to endostyl. Zasadniczy plan układu głównych żył i tętnic jest u lancetnika zupełnie podobny do tego, jaki spotyka się u wszyst­kich kręgowców w okresie życia zarodkowego, a u niektórych pry­mitywnych przedstawicieli tej grupy również i po jego zakończeniu. Szczególnie uderzające jest podobieństwo naczyń, którymi krew biegnie z jelita. U kręgowców krew z trzewi dostaje się do wątroby, gdzie ulega przemianom chemicznym, po czym dopiero wędruje do serca. U lancetnika nie ma wprawdzie masywnego gruczołu wątro­bowego, jednak jelito tworzy ślepy uchyłek, skierowany ku przodowi, który uważamy za homologiczny wątrobie kręgowców i który jest obmywany przez krew powracającą z jelita.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!