LŻEJSZA OD KOŚCI

Po drugie, chrząstka, która zwykle nie zawiera soli mineralnych jest od kości lżejsza. Występująca u ryb spodoustych chrząstka zwap­niała nigdy nie obejmuje całości szkieletu, który pozostaje zawsze lżejszy od szkieletu kostnego. Lekkość szkieletu jest cechą ważną, gdyż ryby te nie posiadają nigdy pęcherza pławnego, a przez to są cięż­sze od otaczającej wody i w spoczynku opadają w kierunku dna. Nie­które gatunki ryb spodoustych mają jednak inne możliwości przeciw­działania. Wspominałem już o zwyczaju połykania powietrza, jest to jednak dostępne tylko dla gatunków pływających blisko powie­rzchni. Innym sposobem jest gromadzenie w ogromnej wątrobie związ­ków lżejszych od otaczającej wody. Mogą to być tłuszcze albo też zmieszane z nimi jeszcze lżejsze etery dwuacyloglicerolowe. Związki te stanowią w normalnej przemianie materii krótkotrwałe ogniwa przej­ściowe. Adaptacja polega na zahamowaniu rozkładu tych związków. U niektórych rekinów głębinowych obecność tłuszczów i eterów do­prowadza do zupełnego wyrównania ciężaru właściwego ciała z cię­żarem właściwym otaczającej wody (Baldridge 1970, Malins i Barone 1970). 

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!