MISJE GOSPODARCZE

Misje gospoarcze w krajach słabo rozwiniętych z reguły kła­dą nacisk na odrodzenie „tradycyjnych” rzemiosł. Jest to sposob na uniknięcie budowy stalowni, ele­ktrowni i tego typu wyposażenia dla rewolucji prze­mysłowej. Portorykanom powtarzano niejednokrot­nie, ze powinni raczej rozwijać produkcję rze­mieślniczą w kraju niż szukać wyższych zarobków, które zapewnia im system przemysłowy w Nowym Jorku. Przyjaciele Nawahów szczerze ubolewaj a ze ci wolą porzucać swoje hogany i zamiast tkać pledy i wyrabiać ozdoby ze srebra podejmują le­piej płatną pracę na kolei Atchison, Topeka i Santa Fe.Tym przejawem nostalgii społecznej tłumaczy się ^tkowy szacunek, jakim otaczamy w Sta­nach Zjednoczonych małe gospodarstwo rolne. Do Przetrwało ono jako najważniejszy przykład wszechstronnego zarządzania gospodarką przez ro- zmę.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!