MONOTONNE EKOSYSTEMY

Ekosyste­my pozbawione pożeraczy pozostają bardzo monotonne. Parę gatunków trwa bez zmian przez długie okresy. Pożeracz redukuje liczbę najpospo­litszego gatunku, a przez to stwarza dogodne warunki bytowania dla gatunków rywalizujących. W obecnej biosferze zespoły najsprawniej wyżerane są najsilniej zróżnicowane, zaś osobniki poszczególnych ga­tunków są w nich bardzo- rozproszone. Przyjmuje się, że najstarsze pożeracze pojawiły się przed ok. 800 milionami lat, dalej przyspieszając procesy ewolucyjne. Pierwszymi pożeraczami były przypuszczalnie pierwotniaki, lecz zapewne rychło pojawiły się organizmy wielokomórkowe — ok. 700 milionów lat temu.  Niektóre z nich poczęły zwiększać swe rozmiary, co wywołało nacisk selekcji w kierunku wytworzenia szkieletu. Zapewne najstarszym skład­nikiem szkieletu zwierzęcego są włókna kolagenu. Towe (1970) zwraca uwagę, że do syntezy kolagenu potrzeba łatwej dostępności tlenu.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!