NA PRZESTRZENI LAT

W trakcie XIX stulecia, kiedy liberalizm w kla­sycznym znaczeniu tego słowa stał się mądrością obiegową, zaczęto poważnie przestrzegać przed nie­odwracalnymi szkodami, jakie mogłyby wyrządzić Akty Fabryczne, związki zawodowe, ubezpieczenia społeczne i inne formy ustawodawstwa społecznego. Liberalizm był tkaniną, której nie udało się po­strzępić nie powodując przedarcia. Mimo to nie wygasało pragnienie ochrony i bezpieczeństwa, i pełnej równowagi sił podczas pertraktacji. W koń­cu pragnienie to stało się faktem, z którym mąd­rość obiegowa nie mogła sobie poradzić. Webbowie, Lloyd George, La Follette, Roosevelt, Beveridge i inni nadali określony kształt akceptacji nowego faktu. W rezultacie powstało to, co nazywamy pań­stwem dobrobytu.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!