NAJOSTRZEJSZE KONFLIKTY

Do najostrzejszych konfliktów politycznych naszych czasów dochodzi na przykład między liberałami, którzy możliwość zmiany widzą w powrocie do przeszłości, a konserwatystami, którzy bronią is­tniejącego status quo. Tęsknotę budzą instytucje typowe dla pierw­szych, najstarszych form organizacji społecznej. Ogromnie interesującym przypadkiem jest zarzą­dzanie zarówno produkcją, jak i konsumpcją w ob­rębie gospodarstwa. Przykład ten zasługuje na kró­tkie przeanalizowanie. W naszej tradycji kulturowej pierwszą komórkę w ogólnej organizacji produkcji stanowiła zagroda. W przybliżeniu odpowiadała ona zwykłej lub wiel­kiej rodzinie, ale mogły znaleźć tam zajęcie do­datkowe ręce do pracy.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!