NAJSŁYNNIEJSZA UWAGA

Najsłynniejsza uwaga Keynesa brzmi, że rządzą nami idee i mało co więcej. W sensie bezpośrednim jest to prawdziwe. I słusznie przywiązywał wagę do idei jako do przeciwieństwa prostego oddziały­wania nienaruszalnych praw pieniężnych. Ale wła­dza idei jest wielka tylko w niezmiennym świecie. Idee są z natury konserwatywne. Nie ustępują pod naporem innych idei, lecz cofają się przed potężnym szturmem okoliczności, których zwalczyć nie potra­fią.Wiele urządzeń technicznych — statek z osprzę­tem rejowym, parowóz, pompa wiejska, kołowro­tek — potrafi wzbudzać nostalgię.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!