NARZĄD WYPEŁNIONY GAZEM

Nie mamy dotychczas żadnych bezpośrednich dowodów na to, że w ciele niektórych najstarszych kręgowców mieścił się narząd wypeł­niony gazem. Nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości hipoteza ta znajdzie potwierdzenie. Wspomniałem już, że trafiają się niekiedy skamieniałości znakomicie zachowane, u których da się stwierdzić obecność nawet bardzo delikatnych narządów. Brak też dotychczas przekonującej hipotezy tłumaczącej w inny sposób strukturę płetwy ogonowej u niektórych Anaspida i Heterostraci. Jeśli przypuszczenie nasze jest słuszne nie wynika z niego ani homologia postulowanych narządów z płucami i pęcherzem pławnym, ani też zbyt daleka ich specjalizacja. Wystarczy założyć, że zwierzęta, o których mowa, za­trzymywały stale pewną ilość gazów jelitowych lub że systematycznie połykały powietrze znad powierzchni wody. Dla ciężkich, okrytych pancerzem zwierząt postępowanie tego rodzaju może mieć wielką wartość adaptacyjną, gdyż ułatwia utrzymywanie się w górnych war­stwach wody, a pr2ez to otwiera dostęp do unoszących się w nich orga­nizmów planktonowych, będących obfitym źródłem pokarmu. Obser­wowano w akwarium, że jeden ze współczesnych rekinów, Odontaspis taurus, często połyka powietrze, co umożliwia mu utrzymywanie się bez ruchu tuż pod powierzchnią wody. Podrażniony wyrzuca powie­trze przez pysk i odbyt, pogrążając się w wodzie (Bass i Ballard 1972).

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!