NERKI KRĘGOWCÓW

Zapewne pierwsze adaptacje morskich prakręgowców polegały na pojawieniu się narządu zdolnego do wydalania z organizmu nadmiaru wody, na pojawieniu się osłony chroniącej powierzchnię ciała przed wodą, wreszcie na zdolności komórek do znoszenia obniżonego stę­żenia soli w tkankach. Przodkowie kręgowców nie zdołali przystosować nefrydiów, zbudo­wanych zapewne podobnie do narządów wydalniczych lancetnika, do usuwania nadmiaru wody, lecz uzyskali nowe organy, o których bu­dowie nie mamy wprawdzie bezpośrednich informacji, lecz możemy się jej domyślać rozpatrując nerki kręgowców współczesnych, a szcze­gólnie minogów, śluzie ‚i ryb spodoustych. Przypuszczamy więc, że u stykających się z wodą słodką prakrę- gowców pojawiły się kanaliki komunikujące się z jamą ciała i prowa­dzące do dwu wspólnych przewodów, prawego i lewego, otwierających się do ostatniego odcinka jelita. Przewodami tymi wydostawał się na zewnątrz z jamy ciała płyn, którego ilość wzrastała, jeśli zwierzę sty­kało się z wodą wysłodzoną. Ściany przewodów uzyskały zdolność pobierania z tego płynu i oddawania do krwi tych składników, których utrata przynosiłaby szkodę, a więc soli mineralnych i drobnocząsteczko- wych związków organicznych, jak glukoza i kwasy aminowe. Nie pobierały jednak zbędnych odpadków przemiany materii, które razem z wodą wydostawały się na zewnątrz. Gdy zdolność do wychwyty­wania ważnych związków przez ścianę kanalików udoskonaliła się, w jamie ciała pojawił się specjalny narząd: kłębek naczyniowy, zwię­kszający szybkość przesączania się roztworu z krwi do jamy ciała. Skoro zaś ilość wody wydalanej w ten sposób z organizmu powiększyła się, okazało się, że razem z nią opuszczają tkanki zbędne odpadki przemiany materii. Wobec tego nefrydia przestały funkcjonować i zanikały. Tak pojawiły się nerki kręgowców.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!