NIE MOGŁY BYĆ PRZODKAMI RYB

Być może pokaźne w stosunku do lancetnika i osłonie rozmiary ciała kręgowców są również związane z regulacją osmotyczną. Zwierzę duże ma bowiem mniejszą powierzchnię w stosunku do masy, a skut­kiem tego ponosi mniejsze wydatki na utrzymanie stałego stężenia soli. Wspomniałem już, że pancerz mógł oszczędzać energię zużywaną na utrzymanie stałego stężenia soli w tkankach. Przynosił on zapewne dalsze korzyści. Najstarsze znane nam kręgowce nie miały kręgosłupa, a rolę szkieletu osiowego pełniła struna grzbietowa. Struna nie jest jednak zbyt mocna, toteż gdy zwierzęta uzyskały większe rozmiary, a ich mięśnie stały się potężniejsze, sztywność struny mogła nie wystar­czyć do przeciwdziałan ia skracaniu się ciała pod wpływem skurczów mięśni. Obecność zewnętrznego pancerza była więc zapewne ważnym czynnikiem w usprawnieniu ruchów. Przypuszczamy, żeprzodkowie dzisiejszych kręgowców mieli drobne łuski również w przedniej okolicy ciała, która nie była okryta jednolitym pancerzem. Taki pancerz, jaki miała np. Cephalaspis uniemożliwia ruchy przedniego odcinka tuło­wia, musi więc wywołać zanik mięśni. Stąd organizmy częściowo usz­tywnione nie mogły być przodkami ryb.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!