NIE WYSTARCZAJĄCY SCHEMAT REAKCJI NERWOWEJ

Pofałdowanie przegród między miomerami w ciele ryb dowodzi, że było rzeczą łatwiejszą dla procesu ewolucyjnego wygięcie miomerów niż wytworzenie takiego mechanizmu nerwowego, który by był zdołny do stopniowego pobudzania włókien pojedynczych miomerów. Zapewne stało się tak dlatego, że wzrost sfałdowania można było uzyskać na drodze prostego wychwycenia przez dobór naturalny wszystkich me­chanizmów zaburzających płaskie ułożenie septów, niezależnie od kształ­tu, jaki miomery przyjmowały. Można też przypuszczać, że mechanizm harmonizowania skurczu, oparty na wygiętych miomerach, jest rów­nie sprawny niezależnie od szybkości posuwania się fali skurczu i jej intensywności, być może zaś, że jeden schemat reakcji nerwowej nie byłby wystarczający w rozmaitych okolicznościach. 

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!