NIEPRZEBRANA ILOŚĆ FAKTÓW

Po drugie, faktów nie powiązanych z sobą za pomocą uogólnień prawie niepodobna zapamiętać. Wiedza zaś jest użyteczna tylko dla tych, którzy ją opanowali na tyle, że mogą nią z pewną swobodą ope­rować. Co jednak najważniejsze — w naukach biologicznych sam opis, nie oparty mniej lub bardziej świadomie na pewnym systemie tłuma­czenia zjawisk jest po prostu niemożliwy. Ilość najrozmaitszych fak­tów jest tak nieprzebrana, że autor przystępując do opisu musi z ogrom­nego bogactwa materiału wybrać pewne niewielkie fragmenty, jego zdaniem najważniejsze. Oczywiście często zdarza się, że wybór jest nieświadomy; np. opisując szkielet jakiegoś zwierzęcia pewne cechy podkreśla się, a inne pomija.Do tego konieczna jest hipoteza czy system hipotez o zależności zjawisk. Inne postępowanie jest niemożliwe; nie wszyscy biologowie zdają sobie z tego sprawę.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!