NIERÓWNOŚĆ

W społeczeństwie konkuren­cyjnym — będącym przedmiotem zainteresowania tradycyjnej ekonomii wywodzącej się od Ricarda — zakładano istnienie nagrody za wydajność. Spraw­nemu przedsiębiorcy i robotnikowi automatycznie przypadała nagroda. Reszta, tak samo automaty­cznie, ponosiła karę za brak sprawności czy leni­stwo. Przy pełnym wykorzystaniu siły roboczej, kapitału i ziemi nie można było, pro tanto, uzyskać od gospodarki na bliską metę więcej produktów albo też uzyskiwano ich niewiele więcej. A postęp na dalszą metę niekoniecznie oznaczał korzyść dla przeciętnego człowieka; według pierwotnej doktry­ny owoce tego postępu przypadały innym.Jeśli więc ludzie byli biedni, a to nie ulegało wątpliwości, jedyną ich nadzieję stanowiła redy- strybucja dochodu, zwłaszcza zaś tego, który był produktem nagromadzonych bogactw.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!