NIEZMIENNE POWODZENIE

Niezmienne powodzenie stało w sprze­czności z całą historią i nie należało go oczekiwać. Tę spuściznę przekazały ideom wydarzenia. Jak się przekonamy, była to spuścizna wyjątkowo trwała.Jeszcze jakieś trzydzieści, trzydzieści pięć lat te­mu — powiedzmy, w połowie lat trzydziestych — szeroki zakres oddziaływania idei ekonomicznych nie ulegał kwestii. Ludzie musieli odczuwać głębię, szerokość i doniosłość problemu ekonomicznego, bez — ogólnie rzecz biorąc — widoków na szczęśli­we wyjście z sytuacji. „Możecie mi wierzyć — zauważył dr Johnson — że jeśli ktoś wie, iż w prze­ciągu dwóch tygodni zostanie powieszony, znako­micie zaprząta to jego umysł.” Z tych samych przyczyn umysły ludzkie były zaprzątnięte nie­bezpieczeństwami życia gospodarczego.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!