O NARZĄDACH ZMYSŁÓW

Pominiemy większość narządów zmysłów, ograniczymy się do poświę­cenia nieco miejsca na omówienie przypuszczalnej genezy oczu krę­gowców, a także na skórne receptory zmysłów i twory z nich się wy­wodzące. W układzie nerwowym lancetnika niektóre komórki są okryte czapeczkami pigmentu, które pozwalają promieniom świetlnym na do­bieganie tylko z jednego kierunku — różnego w poszczególnych ko­morkach. Promienie docierają bez przeszkód do wnętrza układu ner­wowego, gdyż lancetnik jest przezroczysty. Dzięki temu lancetnik może się orientować, z którego kierunku pada na niego światło. Oprócz tych komórek, zwanych „oczkami Hessego”, oraz oprócz równie czułych na światło, tzw. komórek Josepha, w nabłonku wyścielającym cewkę nerwową lancetnika znajdują się komórki zapewne również światłoczułe, lecz o odmiennej budowie. Są one opatrzone migawkami, w których osi biegną dwa włókna otoczone pękiem dziewięciu włókien równoległych. Tego rodzaju szkielet spotykamy z reguły we wszyst­kich zbadanych migawkach. Szczególną cechą omawianych komórek lancetnika jest, że ich migawki posiadają liczne i złożone rozgałęzienia dzięki czemu pokrywająca je błona komórkowa ma ogromnie zwięk­szoną powierzchnię.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!