OBECNY KOMPROMIS

Od czasu drugiej wojny światowej nikt nie usiłował naprawdę zmo­dyfikować tego podatku w imię zmniejszenia nie­równości. Były po temu okazje, ale je zaprze­paszczono. Liberałowie nie zaproponowali podjęcia jakichś nowych poważnych kroków celem podnie­sienia progresji podatkowej, a co za tym idzie, większego zrównania. Konserwatyści zaś, chociaż odnieśli wiele pomniejszych zwycięstw, nie( byli zdolni przypuścić generalnego ataku na sam poda­tek. Jedyna ważna obniżka, ta z roku 1964, zyskała poparcie licznych liberałów z uwagi na funkcjonal­ny wpływ, jaki wywarła na wzrost popytu global­nego w gospodarce.Obecny kompromis polega między innymi na tym, że reformatorzy nie dążą do zwiększenia progresji podatków ani nawet nie usiłują zapobiec istniejącej niesprawiedliwości i kruczkom w ich wyznaczaniu.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!