ODCHYLENIE OD NORMY

Odchylenie od niej piętnuje się tam jako niesłuszne. W naszym społeczeństwie znacznie mniej oficjalnie podobną stałość narzuca mądrość obiegowa. Poglądy należy wypróbowywać stwier­dzając, czy wespół z wydarzeniami zdolne są prze­łamywać bezwład i opór. Źródłem tego bezwładu i oporu jest mądrość obiegowa.Nie należy także przypuszczać, że wyznawca mą­drości obiegowej jest przedmiotem politowania. Nie tylko odgrywa społecznie użyteczną rolę, ale dobrze umie urządzić się w życiu. Nie bez racji może się uważać za wybrańca społecznego, gdyż społeczeń­stwo w istocie obdarza go uznaniem, które musi budzić zespół jego poglądów. Zażywa tego uznania dobrze uzbrojony przeciw odmiennym opiniom.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!