O NATURZE NOSTALGII SPOŁECZNEJ

Rzadko jednak, a i wtedy zwykle jest to kosztownym wyrazem oso­bistych szczególnych upodobań, ta tęsknota za daw­nymi i na ogół prostszymi technikami pociąga za sobą poważniejsze próby ich odrodzenia. Choćbyśmy o    całe niebo woleli głośną i wylewną osobowość parowozu od cichego, skrytego i niepojętego silnika Diesla, nie żądamy powrotu do epoki pary.W kwestiach społecznych, wręcz odwrotnie, tęskno­ta za dawniejszymi układami prowadzi zazwyczaj do wniosku, że były one lepsze i że w miarę możno­ści należy je przywrócić. Nie wiąże się to wcale z jakąś określoną postawą polityczną. Postawy spo­łeczne zarówno liberałów, jak konserwatystów w dużej mierze warunkuje nostalgiaj społeczna.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!