ORIENTACJA WE WSZYSTKICH DZIEDZINACH

Aby uzyskać orientację w ewolucji jakiejś grupy organizmów nie wystarczy ani sama znajomość ich budowy, ani samo poznanie wszys­tkich skamielin pozostałych po formach żyjących przed milionami lat. Do zbudowania syntezy konieczna jest orientacja we wszystkich działach biologii. Zarówno znajomość czynności narządów, jak i orien­tacja w sposobie życia zwierząt są niezbędne do zrozumienia budowy organizmów, na którą niejednokrotnie rzucają światło również bio­chemia i biofizyka. Genetyka tłumaczy mechanizm zmienności, bez której ewolucja byłaby niemożliwa. Każdy z działów nauk biologicz­nych zawiera wiadomości, które mogą posłużyć do wyjaśnienia przesz­łości naszych przodków. Swobodna orientacja w całości nauk biologicznych jest niemożli­wa, nawet dla najpracowitszego człowieka. Mogło by się więc wydawać, że próba ujęcia przeszłości kręgowców w jednej książce jest bardzo trudnym przedsięwzięciem. W istocie tak nie jest, gdyż ukazało się już wiele podobnych dzieł. 

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!