PANOWIE KONCERNÓW

Pięćdziesiąt lat te­mu Morgan, Rockefeller, Hill, Harriman i inni byli albo mogli być absolutnymi panami koncernów stanowiących ich własność. Majątek nadal należy do ich synów i wnuków, ale z nielicznymi wyjątka­mi władza związana z zarządzaniem firmą przeszła w ręce zawodowców. Nie wyrosło też żadne równo­rzędne nowe pokolenie przedsiębiorców.Kiedy bogaci byli nie tylko bogaci, ale rozpo­rządzali władzą idącą w parze z czynnym zarzą­dzaniem korporacjami, bogactwo przynosiło oczy­wiście więcej ubocznych korzyści niż obecnie. Z tych samych względów budziło silniejsze anta­gonizmy. J. P, Morgan odpowiadał nie tylko za swoje prywatne bogactwo, lecz także za działal­ność U. S. Steel Corporation, którą stworzył i którą w rezultacie kierował.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!