PEWNE KONSEKWENCJE

Pociąga to za sobą pewne konsekwencje. Libe­rałowie amerykańscy od wielu lat zużywali znacz­nie więcej czasu i energii na to, by ubolewać nad istnieniem wielkich przedsiębiorstw, niż na nau­kę, jak najlepiej się do nich przystosować. Środ­ki zdolne pozornie ograniczyć zasięg i potęgę wielkiego businessu, zwłaszcza zaś wprowadze­nie ustaw antytrustowych, wzbudziły o wiele większy entuzjazm niż środki zmierzające do stabi­lizacji cen i płac i opanowania tą drogą silnej ten­dencji inflacyjnej, w sposób aż nazbyt oczywisty towarzyszącej dyktowaniu cen przez potężne fir­my, które z kolei mają do czynienia z silnymi związkami zawodowymi. Podyktowane nostalgią propozycje rozbicia wielkich korporacji nie mają prawie żadnych praktycznych następstw.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!