PEWNE NIEBEZPIECZEŃSTWO

A jednak brązownictwo sfabrykowane ma pewne znaczenie i grozi niebezpieczeństwem. Nie może być bezwzględnie dobre czarowanie ogółu społe­czeństwa co do zasług garstki ludzi. Podczas dru­giej wojny światowej niejednokrotnie obserwowa­no w Waszyngtonie, że ten, kto zwracał się z na­ciągniętą motywacją prośby o pozwolenie na pod­wyżkę cen albo zwiększenie przydziału deficyto­wych materiałów, trafiał zazwyczaj na lepszy grunt niż uczciwy petent i załatwiał korzystnie swoje sprawy. Więc któregoś dnia może się nam uda sfa­brykować osobowości trafiające ogółowi do przeko­nania bardziej niż autentyczne osoby. Może już by­liśmy tego świadkami.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!