PŁETWA HETEROCERKICZNA

Niesymetryczna płetwa ogonowa nosi nazwę płetwy heterocerkicznej. Jeśli oś ciała biegnie w płacie grzbietowym, mówimy o płetwie epicerkicznej; jest to budowa znacznie częściej spotykana. Jeśli zaś oś ciała przedłuża się w płacie brzusznym, płetwę nazywamy hipocer- kiczną. Płetwa epicerkiczna występuje u wielu ryb współczesnych, w wię­kszości prowadzących życie przydenne, można więc obserwować jej działanie. Jeśli zwierzę uderza płetwą na boki po usztywnieniu płata grzbietowego, wówczas ruch ten dźwiga koniec ciała ku górze. Elastyczny piat dolny pochyla się pod naciskiem wody, a jego przesuwanie wytwarza siłę wznoszącą ogon. Gdy ogon uniesie się ku górze, wówczas zwierzę zmniejsza sztyw­ność grzbietowego płata płetwy, po którym biegną wówczas fale wy­gięć, będące kontynuacją wygięć bocznych tułowia.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!