PŁYNNOŚĆ SYSTEMATYKI

Tak więc jeszcze przed przyjęciem w nauce teorii ewolucji pojawiło się w biologii pojęcie „systemu naturalnego”, tj. zgodnego z istotnym podobieństwem organizmów. Z kolei zrozumienie, że organizmy łą­czy więź pokrewieństwa doprowadziło do przekonania, że naturalny układ systematyczny to ten, który odtwarza pokrewieństwa i przeszłość zwiąrząt i roślin. Pogląd ten można uznać i dziś za powszechnie przy­jęty pomimo tego, że stwarza on nieraz poważne kłopoty. Po pierwsze bowiem wiadomości o budowie i sposobach życia organizmów nieustannie rosną, co zmusza nas do stałego przebudo­wywania systematyki. Płynność systematyki stoi zaś w jaskrawej sprze­czności z pierwszym jej celem, jakim jest przejrzyste uporządkowanie materiału. Pojawiają się więc czasem próby uznania jakiegoś układu systematycznego za ostateczny i obowiązujący. Próby takie muszą być jednak skazane na niepowodzenie. Układ systematyczny nie może być sprzeczny z faktyczną historią organizmów, a niestety bieg czasu i postęp nauki doprowadzają do tego, że każdy układ staje się w końcu niezgodny z tym założeniem.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!