POCIĄGNIĘTY SKUTEK

I znowu pociąga to za sobą ten skutek, że ci, którzy przestali pracować dla bogatych (albo ci, którzy pracowali, bądź też ci, którzy obawiają się, że mogą zostać do tego zmuszeni), nie odczuwają już tej niechęci, jaką bu­dziła podobna zależność.Przyjemność, jaką sprawia fizyczne posiadanie rzeczy, wydawałaby się na pozór jedną z nie uszczu­plonych właściwie prerogatyw bogaczy. Nic chyba nie stoi na przeszkodzie, by człowiek, który może sobie na to pozwolić, cieszył się swoimi Rembrandtami i hodowanymi w domu storczykami. Ale ten rodzaj przyjemności zawsze ściśle się łączył z trze­cim przywilejem bogactwa, a mianowicie z wyjątko­wą pozycją, jaką gwarantuje. W święcie, w którym prawie wszyscy byli biedni, ta wyjątkowość pozycji była ogromna. Był to naturalny skutek niecodzien­ności.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!