POD DWOMA POSTACIAMI

Zjawisko to wystę­puje pod dwiema postaciami, a ponieważ dzisiejsi badacze życia politycznego podchodzą do niego ostrożnie, dotychczas nie nadano tym postaciom nazwy. Jest więc coś, co można by nazwać brą- zownictwem sfabrykowanym oraz brązow- nietwem samorzutnym. Kategorie te nie wykluczają się wzajemnie. Brązownictwo sfabrykowane jest bardziej zro­zumiałe. Jak sama nazwa wskazuje, polega na ura­bianiu opinii według z góry obmyślonego wzoru. We wszystkich prawie wypadkach — w tym wzglę­dzie człowiek z Piltdown stanowił wyjątek — da­na osoba współuczestniczy w tych zabiegach, a nie­kiedy ponosi ich koszty. Najczęściej jednak się to jej opłaca.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!