POD OKIEM RODZICÓW

Mo­gą wprawdzie pracować pod dobrotliwym okiem rodziców, ale zarabiają zaledwie na skromny po­siłek i garstkę łachmanów, ciała zaś mają wynisz­czone głodem i gruźlicą. Nie wydaje się prawdopo­dobne, by w Zachodniej Europie chałupnictwo sprzed rewolucji przemysłowej miało o wiele ła­godniejsze oblicze. Jeszcze za naszych czasów cha­łupnicy, zwłaszcza trudniący się igłą, byli naj­bardziej wyzyskiwanymi członkami społeczeństwa. Długie lata samo określenie „chałupnictwo” było równoznaczne ze słabością, uciskiem przemysło­wym i nędzą.A jednak gospodarstwo jako wszechstronna jed­nostka ekonomiczna, decydująca zarówno o pro­dukcji, jak i o konsumpcji, nigdy nie przestało nas fascynować.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!