PODBUDOWANIE WIARY

Zmusza ona nawet kandydatów pre­zydenckich, by w czasie kampanii wyborczej za­glądali do każdego zakątka kraju, ponieważ kie­dyś było to konieczne, skoro ludzie mieli widzieć, kogo wybierają.Wreszcie nostalgia społeczna podbudowuje na­szą upartą wiarę, że życie może być proste i że trudne problemy da się rozwiązać przy zastosowa­niu starych, dobrze znanych reguł i recept. Zba­wi nas rodzina i Kościół; w naszych czasach mu­simy żywić prostą wiarę; powinien nami pokiero­wać prosty człowiek prostych przekonań. O mały włos nie zaczynamy wychwalać prostaczków. Pro­stota stanowi ważny klucz do nostalgii społecznej. W kwestiach polityki socjalnej bardzo stronniczo podchodzimy do tego, co nam się wydaje zrozu­miałe.! Instytucje stanowiące przedmiot nostalgii społecznej należą do wcześniejszej epoki.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!