PODOBIEŃSTWO I POKREWIEŃSTWO

Tak na przykład orzeł różni się na pewno znacznie od wróbla, a mimo to oba te zwierzęta są pod pewnymi względami podobniejsze do siebie niż którekolwiek z nich do jaszczurki lub myszy. Decyzje o hierarchii cech opierają się przede wszystkim na pojęciu homologii, będącym podstawowym elementem rozumowania filogenetycznego. Termin homologia określił w biologii słynny anatom angielski Ryszard Owen w 1848 roku, pisząc, że „narządy homologiczne są to te same narządy u różnych organizmów”, np. pióra u wszystkich ptaków serce u wszystkich kręgowców, gruczoły mleczne u ssaków itd.  Po przyjęciu pod wpływem Darwina teorii ewolucji za podstawę rozu­mowania w naukach biologicznych zorientowano się szybko, że obec­ność „tych samych” narządów u różnych organizmów dowodzi, że dane istoty muszą być z sobą spokrewnione, muszą mieć wspólnych przodków.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!