PODOBIEŃSTWO OKREŚLENIA HEMOLOGII

Stosowanie kryterium położenia jest niekiedy bardziej kłopotliwe niż w przykładach poprzednich, a mianowicie wówczas, gdy podobień­stwo pewnych elementów układu towarzyszy różnicom innych partii.. Jeśli różnice nie są, zbyt wielkie, a porównywane układy składają się z dużej liczby części składowych, decyzje o homologii nie są trudne. Prawdopodobieństwo określania homologii zmniejsza się jednak znacznie przy porównywaniu układu o małych ilościach części składowych lub o niewyraźnych podobień­stwach. Drugie kryterium homologii opiera się na szczególnej strukturze porównywanych narządów. Tak np. siatkówka oka kręgowca ma tak swoistą strukturę, że nawet gdyby jej położenie w stosunku do otocze­nia nie było wystarczającym dowodem homologii, samo ułożenie warstw komórek i włókien byłoby ważnym czynnikiem przemawiającym za pochodzeniem od jednej i tej samej struktury u wspólnego przodka. Podobnie budowa mikroskopowa śledziony różnych kręgowców po­zwala na stwierdzenie homologii tego narządu, mimo że położenie śledziony w stosunku do innych narządów różni się u poszczególnych kręgowców dość znacznie.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!