PODSTAWA NAUK BIOLOGICZNYCH

Jednakże systematyka jest i będzie zawsze podstawą wszystkich nauk biologicznych. Jeśli ktoś stwierdza, że płazy mają nagą skórę, to wygłasza zdanie sensowne tylko pod tym warunkiem, że wiadomp jakie zwierzęta zalicza się do płazów. Jeśli biochemik dowodzi, że ssaki wydalają w moczu głównie mocznik i drobne ilości kwasu moczowego, to musi wiedzieć, jakie organizmy należą do ssa­ków. Prawie każde zdanie biologiczne zawiera termin systematyczny. Precyzja tego terminu decyduje o wartości wypowiedzianego twier­dzenia. Nie koniec na tym. Systematyka stanowi podstawę do przewidy­wania właściwości organizmów bez konieczności ich bezpośredniego stwierdzania. Jeśli np. zoolog zaliczy nieznanego owada do motyli, to ma prawo się spodziewać, że w rozwoju tego zwierzęcia występuje gąsienica i poczwarka, może też przewidzieć wiele rozmaitych cech nowo odkrytego gatunku. Fizjolog bada czynności jednego lub kilku­dziesięciu osobników. Dowiaduje się w ten sposób, jak pracują narządy u okazów przez niego badanych. Dalsze wnioski, rozciągające stwier­dzone prawidłowości na wszystkie osobniki należące do badanego gatunku czy na jeszcze obszerniejsze grupy, muszą się wspierać na systematyce. Gdyby jej nie było, każde doświadczenie i każda obser­wacja, odnosiłyby się tylko do badanych osobników, a więc nauki bio­logiczne nie mogłyby istnieć.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!