POKREWIEŃSTWA

Stwierdzenie u różnych zwierząt wyraźnych podobieństw budowy, lub rozwoju, tak doniosłych by zasługiwały na rangę homologii, dowodzi, że w odległej przeszłości zwierzęta te posiadały wspólnych przodków. Powstaje więc zagadnienie wyglądu i trybu życia tych odległych przod­ków — czy byli oni podobniejsi do tych, czy innych swych potomków. Wobec braku odpowiednich skamieniałości jednoznaczne orze­czenia są w przypadku interesujących nas grup niemożliwe. Dopusz­czalne jest jednak snucie domysłów, opartych na wiadomościach za­czerpniętych z różnych działów biologii. Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że wszystkie współcześnie żyjące zwierzęta ten sam okres oddziela od wspólnych przodków. Jest wprawdzie rzeczą pewną, że niektóre grupy zmieniały się szybciej niż inne, na pewno jednak nie ma gatunku współczesnego, który by był wiernym odbiciem swego przodka sprzed wielu setek milionów lat. Dlatego powinniśmy na wstępie odrzucić wszelkie niepoważne twierdzenia w rodzaju: lancet­nik jest przodkiem kręgowców, lancetnik jest zmodyfikowaną larwą osłonicy, osłonice to zdegenerowane kręgowce itd.

Witaj na moim blogu o tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych artykułów poświęconych rozrywce w czasie wolnym! Zapraszam do regularnego odwiedzania mojego serwisu i aktywnego komentowania!